About

Không biết chính xác ngày sinh

Không biết cung hoang đạo

Chỉ biết sinh tháng 12

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑