Nnn

Bao giờ cơn nhớ triền miên này ms kết thúc? Em k nói điêu, ngoài lúc ngủ, có những hôm em mơ về anh, từng phút giây đồng hồ, em đều nhớ anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: